Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos Distrito IX
 

Autoridades Gestión 2013-2016:

Mesa Directiva

Presidente                   Arq. ROMERO, Julia Alejandra                        Mat. CAPBA 19027
Secretario                    Arq. MONZON, Daniel Antonio                        Mat. CAPBA   3357
Tesorero                      Arq. MAZZINI, Bruno Daniel                             Mat. CAPBA 10836

Delegado a Consejo Superior Arq. Oliva, Pablo Alfredo                        Mat. CAPBA 12760

Vocales Titulares:
            Arq. SARASIBAR, Martin                                Mat. CAPBA 15739
            Arq. GALLI, Gerardo Guillermo                         Mat. CAPBA 10106
            Arq. DOMINGORENA, Diego A.                       Mat. CAPBA 13347
            Arq. QUAGLIA, Marta Lucía                             Mat. CAPBA   4287

Vocales Suplentes:

           Arq. URANGA, Ramón Javier                           Mat. CAPBA   9508
           Arq. FASINATO, María de las Mercedes ----------Mat. CAPBA --1919
           Arq. MASTROPASQUA, Pablo                        Mat. CAPBA 16269
           Arq. GOYENECHE, Horacio                            Mat. CAPBA   2728

 

CUERPO ÚNICO DE JURADOS Y ASESORES CAPBA Distrito IX
Período 2013 / 2016
                              
MIEMBROS TITULARES
01           BUND, Elizabeth                         MAT.      819
02           PEREZ MARAVIGLIA, Haydée     MAT.         864
03           ESCUDERO, Juan Manuel           MAT.         441
04           JAKUBOWICZ, Roberto               MAT.         551
05           TORRES CANO, Manuel             MAT.     1.523
06           BARTOLUCCI, Miguel Ángel        MAT.     3.017
07           SALLES, Luis Antonio                 MAT.   8.906
08           VILLAR, María Inés                     MAT.   1.106
09           CALVO PIÑON, Ernesto              MAT.    3.823
10           RESCIA, Pablo Fidel                   MAT. 11.659
11           DE PAZ, Guillermo Mario             MAT.     6.920
12           NOALES, Diego Manuel              MAT. 12.146
13           D´ORSO, Antonino                     MAT.   9.574
14           SOLLA, José                              MAT.     7.373
15           ZAK, Eduardo                             MAT.   8.251
16           LEMMI, Darío Héctor                   MAT. 12.620

MIEMBROS SUPLENTES              
01           CUTRERA, Daniel Eduardo         MAT.   1.775
02           ALVAREZ ITURREGUI, Alicia      MAT.   1.764
03           MASTROPASQUA, Pablo           MAT. 16.269
04           RAVIER, Rodolfo Eduardo           MAT.    3.505
05           MARCHELLI, Hugo Mario           MAT.       635
06           MAGNONI, Ariel Hernán             MAT. 10.046
07           JAÚREGUI, Leonardo Hipólito     MAT. 23.896

08           ZACCANTI, Katia Beatriz            MAT. 11.008

 

Delegados del CAPBA DIX

Delegación Necochea    Delegado: Arq. Jose Manuel Gaido
Delegación Miramar       Delegado: Arq. Guillermo Caimari
Delegación Balcarce      Delegado: Arq. Jorge Trivigno
Delegación La Costa      Delegado: Arq. Cristian José López Rivolta
Delegación Pinamar       Delegado: Arq. Ramón Javier Uranga
Delegación Villa Gesell  Delegado: Arq. Mauricio Villate

 

 

 
 
 
 
CiColegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX --- Dorrego 1657-- Mar del Plata-----Te: 1 --473-8282 ---- arq@capba9.org.ar
 
ss :
Mabbb